KONTAKT

Sídlo (fakturačná adresa) :
PROFINEX, spol. s r.o.
Scherfelova 1377/2
058 01 Poprad e-mail: profinex@profinex.sk

Výroba (adresa dodania) :
PROFINEX, spol. s r.o.
Teplická 3753
058 01 Poprad e-mail: vyroba@profinex.sk

IČO: 31722792
DIČ: 2020515167
IČ DPH: SK2020515167
Bankové spojenie :
ČSOB 40 0375 1182/7500  IBAN SK49 7500 0000 0040 0375 1182
VUB   32 2305 2055/0200  IBAN SK36 0200 0000 0032 2305 2055

výpis z obchodného registra

Zápis v obchodnom registri:  Vložka číslo: 2846/P