POREZ A HRANOVANIE DIELCOV – MINI

Výrobu malého množstva dielcov (do 16ks rôznych dielcov) si môžete objednať  tiež zaslaním vypísanej tabuľky. Minimálny odber (celková plocha dielcov aj so zvyškami) je 1/2 tabule. Rozmer celej tabule je 2800x2070mm. 

Otvorte súbor – tabuľka FORMULAR POREZ, pre vyplnenie tabuľky povoľte úpravy. 
FORMULAR POREZ
 
Pre objednanie väčšieho počtu rôznych nábytkových dielov použite program – OPTIMIK EXPORTER
OPTIMIK EXPORTER

  Objednávky posielajte na e-mail: vyroba@profinex.sk. Pri vstupe do priestorov sa riaďte aktuálne platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR – aktuálne je povolený vstup len pre OP (očkovaní, prekonaní) s ochranným respirátorom a s použitím dezinfekcie rúk .