POREZ A HRANOVANIE DIELCOV – MINI

Výrobu malého množstva dielcov (do 16ks rôznych dielcov) si môžete objednať  tiež zaslaním vypísanej tabuľky.

Otvorte súbor – tabuľka FORMULAR POREZ, pre vyplnenie tabuľky povoľte úpravy. 
FORMULAR POREZ
 
Pre objednanie väčšieho počtu rôznych nábytkových dielov použite program – OPTIMIK EXPORTER
OPTIMIK EXPORTER

  Objednávky posielajte na e-mail: vyroba@profinex.sk. Vstup do priestorov našej firmy len s ochranným respirátorom a rukavicami, alebo s použitím dezinfekcie rúk .