Aktualizácia databázy materiálu

Ak už máte dlhšie nainštalovaný program Exportér a chcete si aktualizovať databázu materiálu – musíte vymazať súbor stock.dat v adresári PC : DISK C / RK Software / Optimik Exporter. Po spustení programu Exporter si stiahnite novú databázu.

Stiahnutie novej databázy – nová databáza sa automaticky stiahne pri novom spustení programu