Postup inštalácie programu Optimik exporter

Spustenie inštalácie
Spustite inštalačný súbor
[numericlistitem title="Stiahnite si inštalačný súbor"]
stiahnuť (6,2 MB)
Vytvorenie adresára
Pri inštaláci sa vytvorí adresár na disku C s názvom ” RK Software / Optimik Exporter ”
Inštalácia
Program sa nainštaluje do novovytvoreného adresára
Dokončenie inštalácie
Po úspešnej inštalácii je program

návod na používanie