PRACOVNÉ DOSKY ZO ŽULY

Do našich kuchýň dodávame okrem klasických pracovných dosiek aj dosky z prírodného kameňa. Najčastejším kameňom je žula, pre svoje vlastnosti , ako je opracovateľnosť , tvrdosť a neopakovateľná krása.