POREZ A HRANOVANIE DIELCOV – MALÉ OBJEDNÁVKY

Formulár vo formáte “ EXCEL “ ….xls  pre maximálne 16 rôznych dielcov, ktoré chcete naformátovať a olepiť hranami.

Otvorte súbor – tabuľka FORMULAR POREZ, pre vyplnenie tabuľky povoľte úpravy.

FORMULAR POREZ
 

Pre objednanie väčšieho počtu rôznych nábytkových dielov použite program – OPTIMIK EXPORTER

OPTIMIK EXPORTER