Parametre výroby

Veľkoplošná píla HOLZMA

 • Hrúbka rezu píly
 • Maximálne rozmery  dielcov
 • Maximálna hrúbka dielcov
Hrúbka hlavného pílového kotúča a predrezu na CNC veľkoplošnej píle = hrúbka rezu 4,4mm
Maximálny rozmer dielcov pre formátovanie na píle je 4200 x 4200 mm
Maximálna hrúbka dielcov pre formátovanie na veľkoplošnej píle je 85 mm

 
Automatická olepovačka hrán BRANDT

 • Hrúbka olepovaných hrán
 • Minimálne rozmery dielcov
 • Rozmery dielcov pre rondomat
Olepujeme hrany na olepovačke do hrúbky 3mm a výšky 60mm (max.hrúbka olepovaného dielca)
Minimálna šírka dielca pre olepenie hrán po dĺžke je 70mm.
Minimálny rozmer pre jednostranný rondomat je 150mm, minimálny rozmer pre obojstranný rondomat  je 230mm

 
Vertikálne CNC centrum WEEKE

 • Maximálny rozmer dielca
 • Minimálne rozmery dielca
 • Minimálna hrúbka dielca
Maximálny rozmer dielca pre frézovanie otvorov a vŕtanie pre kolíky a závesy je 3050x1000x60mm
Minimálny rozmer dielca pre frézovanie a vŕtanie je 70x200mm
Minimálna hrúbka dielca pre vŕtanie a frézovanie je 10 mm

Egalizačná brúska SICAR

 • Maximálny rozmer dielca
 • Minimálne rozmery dielca
 • Hrúbka dielca
Maximálna šírka pre brúsenie  a egalizáciu je 950mm
Minimálny rozmer dielca pre brúsenie  a egalizáciu je 70x500mm
Minimálna hrúbka dielca 5mm a maximálna hrúbka dielca 100mm

Kartáčovacia brúska

 • Maximálny rozmer dielca
 • Minimálne rozmery dielca
 • Hrúbka dielca
Maximálna šírka pre kartáčovanie je 950mm
Minimálny rozmer dielca pre kartáčovanie je 250x50mm
Minimálna hrúbka dielca 5mm a maximálna hrúbka dielca 100mm