Postup inštalácie programu Optimik exporter

Spustenie inštalácie
Spustite inštalačný súbor
Vytvorenie adresára
Pri inštaláci sa vytvorí adresár na disku C s názvom “ RK Software / Optimik Exporter “
Inštalácia
Program sa nainštaluje do novovytvoreného adresára
Ukončenie inštalácie
Po úspešnej inštalácii je program

pripravený k použitiu